Info

Sjedište: 
Ta-Na d.o.o. 
Vodnikova 10 
HR-10000 Zagreb, Hrvatska

 

DOPUSNICA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
KLASA: UP/I-342-01-/07-01/172
URBROJ: 530-04-07-3